Finanse 50 plus

Wedel. Kobiecy wpływ na biznes

Kobiety pojawiają się na kartach historii Wedla niemal od początku istnienia firmy
 Dziś damska reprezentacja stanowi blisko połowę zatrudnionych oraz wśród zajmowanych stanowisk kierowniczych, dwie Panie zasiadają w zespole zarządzającym. Wedel celebrując Dzień Kobiet (nie tylko 8 marca, ale i na co dzień) podkreśla, że fundamentem odpowiedzialności pracodawcy jest równość wszystkich pracowników. Takie podejście zapoczątkował Jan Wedel już w latach 20. XX w.

Kobiety w rodzinie Wedlów

Karol, Emil i Jan Wedlowie to historyczni założyciele kultowej czekoladowej firmy i marki. W rodzinie Wedlów nie brakowało również postaci kobiecych, które przyczyniły się do rozwoju czekoladowego przedsiębiorstwa i jego wpływu na otoczenie. Pierwsza wzmianka o kobietach w wedlowskiej historii pojawia się w 1853 r. – Karolowi Wedlowi, założycielowi firmy, w organizacji produkcji pomagała żona Karolina. Natomiast Eugenia Wedlowa, wdowa po Emilu Wedlu, synu Karola, sprawnie zarządzała rodzinnym biznesem w latach 1919-1923, zanim kierownictwo objął jej syn – Jan Wedel.

W 1932 r. zmianie uległa forma własności i oficjalne brzmienie nazwy firmy (dawne „Emil Wedel i Syn” zastąpiono „Fabryka Czekolady E.Wedel, Spółka akcyjna”), a do biznesu przyjęto dwie siostry Jana Wedla. Eleonorę Whitehead mianowano dyrektorem eksportu, a Zofię Skibińską-Żochowską inspektorem sklepu. Podczas powstania warszawskiego, Zofia Żochowska prowadziła kuchnię polową w punkcie pomocy dla batalionu „Kiliński”, zorganizowanym przez brata w kamienicy przy ul. Szpitalnej.

Gdy Jan Wedel rozwijał firmę w latach 30. XX wieku, a później walczył o jej przetrwanie i organizował pomoc dla pracowników oraz mieszkańców stolicy w czasie wojny, u jego boku niezmiennie trwała Michalina Czarnecka – wieloletnia partnerka, którą poślubił w 1945 r. Po śmierci Jana w 1960 r., Michalina kontynuowała zapoczątkowane przez niego inicjatywy i zaangażowała się w odbudowę elementów wystroju kilku kościołów w Warszawie.

Różnorodność

Na początku XX wieku, cukiernictwo było typowo męskim zawodem i wytwarzaniem słodyczy zajmowali się prawie wyłącznie mężczyźni. W 1925 r. Jan Wedel, chcąc unowocześniać zakład, przełamał dotychczas panujące zawodowe tabu i zaczął zatrudniać panie również w produkcji cukierniczej. Wcześniej, kobiety od 1922 r. pracowały w działach ekspedycji i sprzedaży, co wpisywało się w ogólny trend, związany z wielkimi zmianami ekonomicznymi i obyczajowymi po I Wojnie Światowej. Bez względu na płeć, Jan Wedel stwarzał możliwości rozwoju dla szczególnie uzdolnionych pracowników. W firmie już w latach 20-tych kobiety zajmowały również na stanowiska kierownicze.

Dziś Wedla tworzy różnorodny zespół, w którym każdy głos ma takie samo znaczenie. Także równość płacową traktujemy jako podstawę takiego podejścia. Za posiadanie m.in. najniższego średniego odchylenia wynagrodzenia między kobietami a mężczyznami na poziomie 0,88 proc., zajęliśmy pierwsze miejsce w konkursie Lidl Fair Pay. Równouprawnienie obrazują także benefity pracownicze, realizowane programy rozwojowe czy zdywersyfikowane ze względu na płeć akcje profilaktyki zdrowotnej – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej firmy Wedel.

Odpowiedzialność

Jan Wedel troszczył się o pracowników i ich bliskich, czego wyrazem były pionierskie na ówczesne czasy rozwiązania z obszaru odpowiedzialności pracodawcy. W ich rozwijaniu swój udział miały też kobiety.

W latach 30 XX w. ich reprezentacja stanowiła w Wedlu 70 proc. załogi. Jan Wedel, w odpowiedzi na potrzeby tej grupy, otworzył żłobek dla dzieci pracowników. Pomysłodawczynią była dr Jadwiga Jaroszewska, fabryczna lekarka, (choć warto zaznaczyć, że takie instrukcje zawierała także obowiązująca wówczas ustawa w przedmiocie pracy kobiet i młodocianych z 2.07.1924 r.).

Organizację żłobka w 1932 roku powierzono Zofii Żołędziowskiej, określanej mianem legendy polskiego pielęgniarstwa, która miała już doświadczenie w zakładaniu takich instytucji.  Z czasem do żłobka dołączyło przedszkole oraz gabinety: lekarski i dentystyczny.

W 1932 roku, zaczęła również funkcjonować sekcja kolarska Klubu Sportowego „Rywal”, do której przystąpiły też kobiety.  To dla nich zakupiono szare swetry i granatowe berety, na których wyhaftowana była litera „R” (dla mężczyzn przewidziano swetry i czapki w kolorze granatowym z czarnym pasem).

Te przełamujące schematy rozwiązania do dziś są inspiracją do podejmowania nowych inicjatyw w ramach odpowiedzialności pracodawcy. Z myślą o kobietach Wedel umożliwia m.in. dostęp do badań i zachęca do profilaktyki raka piersi. Przyszłe mamy wspiera, finansując wysokospecjalistyczne badania w trakcie ciąży, tworząc materiały poradnikowe czy prezentując praktyczne wskazówki dot. rodzajów nieobecności związanych z macierzyństwem. Z inicjatywy pracowników reaktywowano także historyczny KS Rywal, w ramach którego sportowa reprezentacja Wedla (damska i męska) może trenować różne dyscypliny.

Swoją odpowiedzialność pracodawcy rozumiemy szeroko, również przez ofertę benefitów, którą projektujemy wspólnie z pracownikami i dostosowujemy do potrzeb różnorodnej załogi. Idąc o krok dalej, wsłuchując się w głos zatrudnionych i odpowiadając na aktualne wyzwania, niedawno uruchomiliśmy platformę, dzięki której pakiet benefitów można projektować indywidualnie i modyfikować w dowolnym miejscu i porze – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk.

Duma i wpływ

Dziś wśród blisko 1300 osób tworzących Wedla, reprezentacja kobieca stanowi niemal połowę zatrudnionych (dokładnie 46 proc.) i 42 proc. stanowisk kierowniczych. Dwie panie zasiadają w liczącym sześć osób zespole zarządzającym. Wedel jest firmą wielopokoleniową, w której wieloletni pracownicy wymieniają się wiedzą z przedstawicielami młodszej grupy wiekowej. Niedawnym efektem takiej międzypokoleniowej współpracy jest wprowadzona w zeszłym roku czekolada Mocno Mleczna. Jej recepturę stworzyła Technolog Produktu, która jest także autorką batona Pawełek, obecnego na polskim rynku od 1980 r. Tak jak zazwyczaj, również nad tym projektem dział R&D ściśle pracował z zespołem marketingu, w dużej mierze złożonym ze specjalistów z młodszej grupy wiekowej.

Jesteśmy dumni z tworzenia polskiej marki słodyczy, które wybierają miliony ludzi. W kreowaniu przyjemności pomagają wpisane w naszą kulturę organizacyjną wartości tj. kwestionowanie statusu quo i otwartość na różne punkty widzenia. Połowę tej załogi stanowią kobiety – profesjonalistki, kreatorki smaków i pasjonatki czekoladowej sztuki – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk.

Przepisem na sukces Wedla i największym powodem do dumy są pracownicy, dlatego to oni są najważniejszymi uczestnikami 170-tych urodzin. Planując kalendarz całorocznych aktywności, zapytano o ich życzenia i opinie w ramach grup fokusowych. Celebracja poprzez pielęgnowanie pamięci o historii była jednym ze zgłaszanych kierunków.

Chcąc uhonorować wszystkie kobiety tworzące Wedla, z okazji 8 marca przygotowano wystawę historyczną. Jej część stanowią m.in. fotografie z lat 70., przedstawiające pracę laborantek, pań pakujących sezamki, pralinki i bombonierki czy dekoratorek Torcików Wedlowskich. Na wystawie pojawia się także m.in. postać Stefanii Wojtulanis – ostatniego pilota wedlowskiego samolotu RWD-13. Nie mogło zabraknąć wspomnienia o Zofii Stryjeńskiej, której grafiki w dwudziestoleciu międzywojennym umieszczano na opakowaniach produktów, a malowidło „Taniec Góralski” zdobiło hol warszawskiej kamienicy znanej jako „Dom Wedla”. Dziś tradycja współpracy z artystami jest kontynuowana, co obrazuje np. mural na jednej ze ścian wedlowskiej fabryki. Jego autorką jest Martyna Wójcik-Śmierska, która znalazła się także w gronie ilustratorek i ilustratorów zaproszonych do projektu metamorfozy opakowań pianek Ptasie Mleczko®.

Gdyby nie kobiety, Wedel tylko w połowie byłby tym, czym jest. Pielęgnując pamięć o postaciach kobiecych z przeszłości, cieszymy się, że panie mają swój udział w pisaniu kolejnych rozdziałów naszej historii – podsumowuje Aleksandra Kusz vel Sobczuk.


***
Wedel od 1851 roku dostarcza konsumentom przyjemność płynącą z intensywnego i głębokiego smaku czekolady i jest podziwiany za kunszt tworzenia produktów najwyższej jakości. Misja Wedla: „Zmieniamy się nieustannie, by budzić radość w nas i w naszych klientach” odzwierciedla filozofię działania, która zakłada odpowiadanie na wyzwania współczesnego świata jako odpowiedzialny producent, pracodawca, sąsiad i partner.


Zdjęcie:  Wedel Pakowanie czekolad, 1956 r.

Dołącz do dyskusji - napisz komentarz

Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.
Obraźliwe komentarze są blokowane wraz z ich autorami.

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj pierwszy komentarz i bądź motorem nowej dyskusji. Zachęcamy do tego.