Rynek 50 plus

Kneipp w gronie UNGC

UN Global Compact to największa, globalna inicjatywa na rzecz zrównoważonego i odpowiedzialnego ładu korporacyjnego. Kneipp od początku swojego istnienia, czyli od ponad 130 lat prowadzi działania w harmonii z naturą i promuje zdrowy styl życia. Filozofia ta idealnie odzwierciedla założenia United Nations Global Compact.


Kneipp przyłączając się do UNGC zadeklarowała wdrożenie działań na rzecz realizacji 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals – SDGs). Cele te dotyczą m.in. zrównoważonej gospodarki, neutralności klimatycznej, dostępu do edukacji czy ochrony zasobów naszej planety. Dołączając do inicjatywy, Kneipp zrobił istotny krok w kierunku zwiększenia przejrzystości działań grupy.

W kwietniu tego roku Kneipp dołączył do koalicji tysięcy firm z całego świata, wdrażając odpowiedzialne działania, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju świata i gospodarki. UN Global Compact dostarcza globalne wytyczne dla strategicznych działań biznesowych, które pomogą osiągnąć szersze cele społeczne dotyczące m.in. praw człowieka, pracy, środowiska, czy walki z korupcją.

Wymienione wartości są częścią wewnętrznego Kodeksu Postępowania Kneipp, a także wpisują się w wyznaczone przez firmę cele strategii zrównoważonego rozwoju:

"Od lat pracujemy nad udoskonaleniem i dostosowaniem naszego modelu biznesowego i łańcucha wartości do zasad zrównoważonego rozwoju" - wyjaśnia Alexander C. Schmidt, CEO Grupy Kneipp. "Nasze dążenie do łączenia ludzi z naturą jest od początku głęboko zakorzenione w marce stworzonej przez Sebastiana Kneippa. Zaangażowanie w inicjatywę UN Global Compact jest zatem naturalną konsekwencją w realizacji celów naszej strategii zrównoważonego rozwoju".

Ochrona klimatu i wody w Kampusie Kneippa

Ochrona środowiska odgrywa kluczową rolę w działaniach firmy i stanowi integralną część strategii biznesowej. W planie rozwoju do 2030 roku Kneipp, odpowiadając na cel 13. SDG, będzie dążył do osiągnięcia lokalnej neutralności klimatycznej w zdefiniowanym przez ONZ zakresie 1 i 2. W tym celu główna siedziba firmy, która mieści się we Frankonii w Niemczech, zostanie wyposażona w systemy fotowoltaiczne, które pokryją około 13% zapotrzebowania na energię elektryczną. Co więcej, Kneipp zamierza osiągnąć neutralność węglową w tej lokalizacji, wykorzystując system magazynowania energii i pompę ciepła, bez korzystania ze środków kompensacyjnych z emisji dwutlenku węgla.

Rozbudowa obiektu będzie uwzględniać rozwiązania kompensacyjne, zazielenianie dachów i ochronę poziomu wód gruntowych. Po zakończeniu projektu budowlanego woda deszczowa będzie mogła całkowicie wsiąkać w ziemię, wspomagając naturalny obieg wody i zdrowy ekosystem zgodnie z 15. celem SDG "Życie na lądzie".

Uczciwość i współpraca: Kneipp stawia na zrównoważony aspekt społeczny

Angażując się w rozwój zrównoważonego środowiska, Kneipp skupia się również na budowaniu zdrowego i uczciwego środowiska pracy, opartego na równości i sprawiedliwości.

Ponoszenie odpowiedzialności za ludzi i ich rozwój wykracza poza codzienną działalność firmy, o czym świadczy wsparcie dla ośrodków dziennej opieki nad dziećmi utworzonych przez firmę Kneipp. Koncepcja ta, promująca naukę zdrowego i bliskiego naturze stylu życia w formie zabawy w przedszkolach, a także odpowiedzialne obcowanie z naturą przez najmłodszych, jest finansowana przez Kneipp GmbH. Zgodnie z celem 4. SDG "Dobra jakość edukacji", dostęp do wczesnoszkolnej edukacji jest kluczowym krokiem w zdobywaniu umiejętności wspierających zrównoważony rozwój. Jest to cel, w który Kneipp, dzięki swojemu holistycznemu podejściu, jest zaangażowany szczególnie.

"Odpowiedzialne działania, które podejmujemy, wynikają z prawdziwego przekonania zakorzenionego w naszej tradycji, a licząca już 130 lat filozofia Sebastiana Kneippa, nadal znajduje odzwierciedlenie w naszych wysiłkach na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju" - mówi Alexander C. Schmidt.

Konsekwencja działań firmy Kneipp jest widoczna także w wielu przyznanych nagrodach, jak m.in. Green Brand Award, którą spółka otrzymała po raz piąty z rzędu, oraz "EcoVadis Platinum-Ranking", która plasuje ją wśród jednego procenta top firm ocenianych przez agencję ratingową EcoVadis i w dwóch procentach najlepszych firm z branży kosmetycznej i higieny osobistej.O marce Kneipp:

KNEIPP jest producentem kosmetyków opartych na naturalnych składach, które są wytwarzane z najwyższej jakości ekstraktów roślinnych, na podstawie receptur o naukowo potwierdzonej skuteczności. Fundamentem powstania oraz rozwoju marki jest filozofia księdza Sebastiana Kneippa (1821-1897), prekursora naturalnych metod leczenia. Metoda KNEIPPa, oparta na filozofii Sebastiana Kneippa, jest uznawana od 2015 roku za niematerialne dziedzictwo kulturowe UNESCO. Pięć filarów jego nauki– woda, rośliny, ruch, odżywianie oraz równowaga stały się podstawą strategii rozwoju produktów kosmetycznych. 

Dołącz do dyskusji - napisz komentarz

Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.
Obraźliwe komentarze są blokowane wraz z ich autorami.

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj pierwszy komentarz i bądź motorem nowej dyskusji. Zachęcamy do tego.