Rynek 50 plus

Żywność z pewnego źródła

Kluczowym celem kampanii Safe2Eat („Jedz bezpiecznie”) EFSA jest zwiększenie świadomości
i wpływu mieszkańców Europy, by dokonywać pewniejszych wyborów żywieniowych, poprzez
wyjaśnianie zagadnień naukowych związanych z bezpieczeństwem żywności.
Każdego dnia dokonujemy niezliczonych wyborów żywieniowych, a czynniki na nie
wpływające mogą się różnić w zależności od konsumenta. Według badania „Eurobarometr 2022
na temat bezpieczeństwa żywności w UE”: cena (54%) i smak (51%) są czynnikami, które mają
największy wpływ na decyzje żywieniowe konsumentów. Na kolejnych miejscach znajdują się
kolejno: bezpieczeństwo żywności i jej pochodzenie (oba na poziomie 46%). Podczas gdy
4/10h osób twierdzi, że zawartość składników odżywczych ma dla nich znaczenie, 16%
wskazuje na wpływ środowiska i klimatu, a 15% twierdzi, że na ich wybory wpływają:
własna etyka i przekonania.

Niezależnie od czynników decydujących o zakupie i konsumpcji żywności, europejczycy mogą
mieć pewność, że wszystko, co zdecydują się włożyć do garnka jest bezpieczne, dzięki
solidnemu systemowi bezpieczeństwa żywności.
Dla promocji bezpiecznych rozwiązań startuje kampania Safe2Eat („Jedz bezpiecznie”),
wcześniej znana jako #EUChooseSafeFood. Jej celem jest podnoszenie świadomości
konsumentów, aby pobudzić krytyczne myślenie i promować zaangażowanie europejczyków w
zakresie bezpieczeństwa żywności.

Kampania skupia się na trzech kluczowych obszarach:

●  Bezpieczne praktyki – europejskie, międzynarodowe i krajowe przepisy poparte
dowodami naukowymi zapewniają bezpieczeństwo żywności, której droga zaczyna się
na polu, a kończy się na stole. Wskazówki dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z
żywnością, przechowywania, czytania etykiet i gotowania są potwierdzone przez
najnowszą wiedzę naukową. Umożliwia ona dokonywanie świadomych wyborów przez
konsumentów.

●  Jedzenie a zdrowie – zróżnicowana dieta, która obok przetworzonej żywności zawiera
świeże składniki, przyczynia się do ogólnego stanu zdrowia. Czasami potrzebna jest
żywność z dodatkowymi korzyściami zdrowotnymi, a kampania zapewni wskazówki co
do potrzeb żywieniowych, oświadczeń zdrowotnych i stojącej za nimi nauki.

●  Co znajduje się w żywności – przepisy europejskie zapewniają bezpieczeństwo
składników żywności, w tym substancji dodatkowych i aromatów. Kampania skupi się na
wyjaśnieniu, dlaczego substancje dodatkowe i nowa żywność są bezpieczne. Ponadto
podkreśli, w jaki sposób produkty zawierające alergeny pokarmowe muszą być
oznakowane.

Kampania #Safe2EatEU ma na celu, by dotrzeć do ogółu społeczeństwa, od osób o wysokim
poziomie świadomości i niewielkim zainteresowaniu bezpieczeństwem żywności po tych, którzy
są bardzo zaniepokojeni i mniej poinformowani. W rezultacie styl komunikacji został
zaprojektowany tak, aby był dokładny i jasny, a jednocześnie utrzymywał uspokajający,
optymistyczny i dynamiczny ton.

Jak dołączyć do kampanii

Istnieje kilka sposobów na dołączenie do kampanii, a liczne materiały opracowane w jej ramach
są dostępne w wielu językach urzędowych UE:

●  Udostępniaj w sieci nasze bezpłatne materiały zawarte w zestawie narzędzi, aby zapewnić
konsumentów w Europie, że niezależnie od ich wyborów kupowana i spożywana przez nich
żywność jest bezpieczna.

●  Zajrzyj na stronę internetową kampanii, na której regularnie pojawiają się praktyczne porady
dotyczące wyborów żywieniowych. Informuj konsumentów o badaniach naukowych, które
potwierdzają, że bezpieczna żywność trafia na nasze stoły.

●  Pozostań w kontakcie. Obserwuj profil EFSA w serwisach X (dawniej Twitter), na
LinkedInie, Instagramie oraz na YouTubie. Udostępniaj najnowsze informacje na temat
kampanii na swoich profilach w mediach społecznościowych.

●  Używając hashtagu kampanii #Safe2EatEU, informuj o naszych wspólnych wysiłkach na
rzecz zapewnienia bezpieczeństwa żywności i pracy naukowców w tym temacie. Włącz się
w realizację różnych zaplanowanych działań i je wspieraj.

Zestaw narzędzi

Zestaw narzędzi zawiera przetłumaczone materiały związane z kampanią, które mogą być
wykorzystywane przez interesariuszy na szczeblu krajowym w celu promowania kampanii i
zwiększania jej zasięgów.

●  Informacje ogólne o kampanii – ten dokument zawiera przegląd celów, tematów,
docelowych odbiorców i stylu komunikacji kampanii. Można go wykorzystać do
opracowania treści związanych z kampanią lub udostępnić w niezmienionej postaci.

●  Kluczowe materiały wizualne – wysokiej jakości materiały wizualne obejmują wszystkie
tematy poruszane w kampanii. Są dostępne w Twoim języku i gotowe do wykorzystania na
Twojej stronie internetowej, na kontach w mediach społecznościowych, w biuletynach lub
innych odpowiednich platformach.

●  Gotowe do użycia posty przeznaczone do wykorzystania w mediach społecznościowych
(w lokalnym języku) – można je udostępniać za pośrednictwem kanałów w mediach
społecznościowych, używając do tego oficjalnego hashtagu kampanii #Safe2EatEU. Aby
zwiększyć widoczność, podczas promowania swoich postów należy wspomnieć o EFSA.

Unia Europejska szczyci się jednym z najbardziej rygorystycznych systemów dotyczących
bezpieczeństwa żywności na świecie. Oparty na ocenie naukowej system obejmuje ścisłą
współpracą Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i krajowe organy ds.
bezpieczeństwa żywności w całej Europie. Zarówno EFSA, jak i organy krajowe odgrywają w
tym systemie kluczową rolę, ściśle współpracując z najważniejszymi naukowcami z całej Unii.
Analizuje, ocenia i doradza w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz żywienia na podstawie
najnowszych dowodów naukowych. Dzięki temu, europejczycy mogą spokojnie delektować się
posiłkami, wiedząc, że ich bezpieczeństwo jest traktowane priorytetowo.

Poza naukową oceną, która zapewnia bezpieczeństwo konsumentów, EFSA odgrywa również
ważną rolę w zakresie ochrony zwierząt i środowiska przed wszelkimi zagrożeniami
związanymi z łańcuchem żywnościowym. Dzięki tym wysiłkom przyczynia się do ogólnego
dobrostanu obywateli i środowiska.

Europejczycy należą do grona najlepiej chronionych i poinformowanych konsumentów
żywności na świecie. Naukowcy z Unii Europejskiej analizują dane naukowe i badania w celu
oceny ryzyka związanego z żywnością, zaś odpowiednie organy tworzą regulacje prawne
dotyczące bezpieczeństwa produktów dostępnych na rynku i w sklepach. Unijny system
bezpieczeństwa żywności gwarantuje, że każdy mieszkaniec Europy ma prawo się dowiedzieć,
w jaki sposób żywność, którą spożywa, jest produkowana, przetwarzana, pakowana,
etykietowana i sprzedawana.

Dołącz do dyskusji - napisz komentarz

Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.
Obraźliwe komentarze są blokowane wraz z ich autorami.

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

Dodaj pierwszy komentarz i bądź motorem nowej dyskusji. Zachęcamy do tego.