Weranda literacka

Gorsza płeć


Autorka "Gorszej płci" przedstawia rolę i miejsce kobiety w gospodarczej, politycznej i kulturalnej historii Europy od czasów najdawniejszych aż do początków XXI w. oraz ukazuje rozwój stereotypów związanych z kobiecością
 Rozważania swoje rozpoczyna od omówienia czasów biblijnych i antycznych, potem kolejno opisuje wieki średnie i epokę XVI-XVIII w., czyli czasy prawnej i społecznej dyskryminacji kobiet, gorących debat na temat ich natury i miejsca w społeczeństwie,czasy, w których nie brakowało sformułowań odmawiających im duszy, a na pewno rozumu. Po prezentacji sytuacji kobiet w mieszczańskim społeczeństwie epoki wiktoriańskiej i walki sufrażystek oprawo wyborcze, a także o dostęp do studiów uniwersyteckich. Prof. Bogucka w jednym z rozdziałów "Wyzwania XX i XXI wieku" omawia wielki zmiany, jakie nastąpiły między innymi w związku z pierwszą i drug wojną światową w sytuacji prawnej kobiet, w obyczajowości oraz mentalności społecznej i doprowadziły do likwidacji ich wielowiekowej marginalizacji. Obecna sytuacja nie oznacza całkowitego zaniku dawnych uprzedzeń i stereotypów ani pełnego równouprawnienia kobiet we wszystkich dziedzinach, niemniej jednak stwarza nadzieje na przyszłość, a w kontekście pozaeuropejskim (Bliskiego i dalekiego Wschodu, krajów Afryki i obu Ameryk) można uznać Europę z kontynent wyjątkowo kobietom przyjazny.

"Gorsza płeć" to publikacja doskonale opracowana, napisana pięknym językiem, zawiera bogatą bibliografię i wiele źródłowych ilustracji, ma 378 stron.   

Warto też wiedzieć kim była autorka "Gorszej płci"...  Prof. Maria Bogucka (ur. 1.06.1926, zm. 27.10.2020)  to wybitna historyk dziejów Polski i Europy, zajmowała  się zwłaszcza ich aspektem społeczno-kulturowym. Jest autorką ponad 2000 publikacji (w tym 50 książek) opublikowanych w kraju i zagranicą, jej książki tłumaczono na języki obce. Popularyzowała historię w publikacjach książkowych, czasopismach, w radiu i telewizji. Pełniła liczne funkcje w towarzystwach naukowych krajowych i międzynarodowych.

"Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI".   
Maria Bogucka
Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006   

kobieta50plus.pl  rekomenduje do przeczytania  "Gorszą płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI" autorstwa prof. Marii Boguckiej   

Dołącz do dyskusji - napisz komentarz

Prosimy o zachowanie kultury wypowiedzi.
Obraźliwe komentarze są blokowane wraz z ich autorami.

  • To znowu ja 29/09/2021, 18:02

    Kobiety wiedzą jak jest, część jak było. A ksiazki takie powinni czytać przede wszystkim mezczyzni!

  • Jadwiga Śmigiera 13/04/2021, 15:32

    I ja uważam, że książkę tę powinny przeczytać wszystkie kobiety. Dla swojego dobra przede wszystkim.

  • Ewa Radomska 13/04/2021, 11:53

    Książkę tę powinny przeczytać wszystkie kobiety bez względu na wiek, pozycję społeczną, wykształcenie. Tylko bowiem poznanie swojej historii pozwoli na realną ocenę ich sytuacji obecnie. A jaka ona jest? Niby wyzwolone, ale dalej niewolne, niby mogą decydować o swoim życiu, ale nie bardzo mogą, niby powinny stać za sobą murem i wspierać się, a tymczasem tworzą mur między sobą...Warto więc sobie uzmysłowić jak onegdaj było...